zoek website

Om u als organisatie inzicht en handvatten te geven in de wijze waarop PREZO daadwerkelijk gebruikt kan worden, wordt een training aangeboden: Implementatie PREZO. Deze training biedt u handige tips en tools om de implementatie in uw organisatie voor te bereiden en uit te voeren.

Doelgroep
Portefeuillehouders kwaliteitsmanagement, beleidsmedewerkers, staffunctionarissen en kwaliteitsfunctionarissen. Geadviseerd wordt om meerdere medewerkers van uw organisatie deel te laten nemen zodat het vervolgtraject binnen de eigen organisatie vergemakkelijkt wordt.

Wat leert u in de training?
• Algemene informatie over achtergrond, opbouw en voordelen van PREZO;
• Relatie met normen Verantwoorde Zorg, bestaande kwaliteitssystemen en (externe) toetsing c.q. certificatie;
• Concrete handvatten voor een analyse en inzicht in de eigen beginsituatie: welke informatiebronnen heb ik tot mijn beschikking, huidig beleid en werkwijze kwaliteitsmanagement (zelfdiagnose);
• Concrete handvatten voor een plan van aanpak voor uw eigen organisatie;
• Inzicht in valkuilen en aandachtspunten bij implementatie.

Aanmelden
Deze training wordt in Company en in een open variant aangeboden. In Company kan deze training worden gecombineerd met ons draaiboek/ stappenplan implementatie. Voor de open inschrijving kunt u zich via ons of rechtstreeks inschrijven bij Perspekt: www.perspektkeurmerk.nl