zoek website

Coaching

Coaching: ontwikkel je unieke talenten

Het uitgangspunt bij coaching is eigen verantwoordelijkheid: je bent zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het lijkt alsof coachen alleen gaat om het oplossen van problemen. Niets is minder waar: we letten we vooral op mogelijkheden. In een traject van individuele gesprekken zal het zelfbewustzijn van de gecoachte vergroten.
Hij/zij ontwikkelt de competenties en vaardigheden die nodig zijn om optimale prestaties te leveren. Vaak zijn mensen zich niet bewust van hun unieke talenten. Coaching leidt tot inzicht. Hierdoor functioneert niet alleen het individu beter, maar is dit ook positief voor de organisatie waarin men werkt.

De aanpak van Martine van de Water is pragmatisch en resultaatgericht. Zij richt zich niet op uitvoerende taken, maar op denkpatronen. Deze beïnvloeden de acties van de gecoachte.
De coach is verantwoordelijk voor het proces, de gecoachte voor het resultaat. Zo leert de gecoachte zelf verantwoordelijkheid te dragen.

Op basis van een intakegesprek bepaalt de gecoachte waaraan hij/zij wil werken en wordt de coachvraag geformuleerd. Na een aantal sessies: vastleggen van resultaten en evt. rapportage aan opdrachtgever.