zoek website

Communicatie- en feedbacktrainingen

Communicatie- en feedbacktrainingen

Vraag aan een team dat in de problemen zit waar het aan schort en het meest gegeven antwoord is: gebrek aan goede communicatie. 

Goede communicatie- en interactievaardigheden zijn noodzakelijk om effectief te kunnen overleggen, om elkaar feedback te geven en om conflicten te kunnen hanteren. 

In de trainingen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Feedback geven: bewuste feedback is het geven van informatie over hoe gedrag wordt waargenomen, begrepen en beleefd. Het trainen van het geven en ontvangen van feedback draagt bij aan het goed functioneren van teams en medewerkers;
  • Gespreksvaardigheden: actief luisteren en vragen stellen;
  • Effectief overleggen: wie leidt de vergadering, hoe vindt besluitvorming plaats, opzet van de agenda, notulen, evaluatie;
  • Conflicthantering: conflicten hoeven niet altijd opgelost te worden, maar ze moeten wel goed gehanteerd worden. Het onderkennen van een conflict begint bij de persoon zelf. Hoe men vervolgens omgaat met het conflict is afhankelijk van de stijl die men kiest.


Op verzoek worden communicatie- en feedbacktrainingen op maat aangeboden