zoek website

Visie

De mens is de belangrijkste én enige constante factor. Zijn vermogen om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen is van essentieel belang. D~Web is een netwerk van ervaren en gedreven consultants, die veranderingen als uitdaging zien en de mens als basis nemen. Wij van geloven in de dynamiek van samenwerking en kiezen een heldere en resultaatgerichte aanpak. We geloven in oplossingen die het probleemoplossend vermogen, het inzicht en de vitaliteit van u en uw mensen -en daarmee van uw organisatie- vergroten. Als zelfstandig adviseurs staan wij garant voor maatwerk en een persoonlijke aanpak. Wij bieden u advies, coaching, ondersteuning en training op vele terreinen binnen de gezondheidszorg. De aanpak is afgestemd op de dynamiek en ontwikkeling van uw organisatie of instelling. Dankzij ons netwerk kunnen wij u optimale kwaliteit en continuïteit bieden.

Coaching

Het uitgangspunt bij coaching is eigen verantwoordelijkheid: je bent zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het lijkt alsof coachen alleen gaat om het oplossen van problemen. Niets is minder waar: we letten we vooral op mogelijkheden. In een traject van individuele gesprekken zal het zelfbewustzijn van de gecoachte vergroten.
Hij/zij ontwikkelt de competenties en vaardigheden die nodig zijn om optimale prestaties te leveren. Vaak zijn mensen zich niet bewust van hun unieke talenten. Coaching leidt tot inzicht. Hierdoor functioneert niet alleen het individu beter, maar is dit ook positief voor de organisatie waarin men werkt.

De aanpak van Martine van de Water is pragmatisch en resultaatgericht. Zij richt zich niet op uitvoerende taken, maar op denkpatronen. Deze beïnvloeden de acties van de gecoachte.
De coach is verantwoordelijk voor het proces, de gecoachte voor het resultaat. Zo leert de gecoachte zelf verantwoordelijkheid te dragen.

Op basis van een intakegesprek bepaalt de gecoachte waaraan hij/zij wil werken en wordt de coachvraag geformuleerd. Na een aantal sessies: vastleggen van resultaten en evt. rapportage aan opdrachtgever.

 

Actueel