zoek website

Diensten en producten

Goed voorbereid op (on)aangekondigd inspectiebezoek?

D-Web, Anderhalf A4 en Facit zijn u graag van dienst!

Specifiek op bezoeken van de inspectie gerichte ondersteuning
Onze adviseurs zijn ervaren beleidsmedewerkers en auditoren met inhoudelijke deskundigheid en in staat om met de blik van een toezichthoudende instantie (IGZ) te kijken naar uw organisatie. U kunt ons inzetten voor:
• het uitvoeren van een proefaudit ter voorbereiding op een inspectiebezoek;
• na een inspectiebezoek ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak gericht op (organisatie brede) verbetering en borging;
• ondersteunen bij of uitvoeren van een (risico)inventarisatie op kritische processen;
• ondersteunen van medewerkers bij het in de praktijk brengen van gestelde eisen, bijvoorbeeld rondom het cliëntendossier.
Algemene ondersteuning op kwaliteit en veiligheid
Wij kunnen ondersteunen bij het formuleren en implementeren van verbeterplannen rondom bijvoorbeeld veiligheid, hygiëne, professioneel handelen (bevoegd en bekwaam) of risico-inventarisaties op proces en op cliëntniveau. Ook uitvoeren van periodiek terugkerende Quick Scans of (deel)audits is een mogelijkheid. Daarbij sluiten wij aan bij uw organisatie en uw specifieke ondersteuningsvraag.

En uiteraard...
Uiteraard kunt u ook nog steeds bij ons terecht voor onze bekende dienstverlening op het gebied van onderzoek, projectmanagement, bijeenkomsten begeleiden, kwaliteitsbeleid (PREZO, HKZ of ISO), tijdelijke vervanging of coaching van uw kwaliteits- of beleidsmedewerker.

Coaching


  • Individuele coaching
  • Teamcoaching

 

Trainingen

  • Communicatie- en feedbacktrainingen
  • PREZO Training en Implementatie
  • PREZO introductietraining (i.s.m. Stichting Perspekt)
  • PREZO implementatietraining (i.s.m. Stichting Perspekt)

 

Advies, innovatie en ontwikkeling

Organisaties ontwikkelen zich en groeien. Tevens worden er door vele partijen telkens nieuwe en vaak ook hogere eisen gesteld. De organisatie komt in een constante situatie van adaptie en transformatie. Onze adviseurs kunnen u helpen een heldere koers te bepalen en uw zorg- en dienstverlening verder helpen ontwikkelen en te innoveren.

"de enige realist is een visionair" F. Fellini

In een persoonlijk gesprek bespreken we uw vragen en mogelijke aanpak.

Kwaliteit

Onder dit veelomvattend onderwerp bieden we een scala aan mogelijkheden aan. Inmiddels hebben we de afgelopen tien jaar een groot aantal verschillende projecten begeleid. Voorbeelden zijn het invoeren van een integraal kwaliteitssysteem, opzetten van een documentatiestructuur, invoeren en gebruiken van verschillende kwaliteitsmodellen als HKZ PREZO, INK, opleiden/ ondersteunen van kwaliteitsmanagers en kwaliteitsmedewerkers, begeleiden van beleids- en trainingsdagen.

Onze insteek is steeds een hele praktische; de medewerkers in direct contact met de cliënt zijn het moment van de waarheid waarin de kwaliteit steeds opnieuw gemaakt en bewezen moet worden. Systemen die dat ondersteunen moeten eenvoudig en doeltreffend zijn.

"als er geen tijd is om iets in één keer goed te doen, wanneer heeft u dan wel tijd om het over te doen?"

In een persoonlijk gesprek bespreken we uw vragen/ wensen en mogelijke aanpak.