zoek website

Implementatie PREZO

Implementatie PREZO

In de afgelopen twee jaar zijn een aantal organisaties begeleid met het succesvol invoeren van het prestatiegestuurde kwaliteitssyteem PREZO. Er is een draaiboek ontwikkeld met 10 stappen. UItgangspunt hierbij is dat u zelf in staat gesteld wordt de verandering te realiseren en te borgen. Onderdeel van dit draaiboek is een basistraining voor de sleutelfunctionarissen, een interactieve kick-off en een basitraining werken vanuit de domeinen verantwoorde zorg voor medewerkers.

Doelgroep

De basistraining is in principe bedoelfd voor iedereen die bij het leveren van de clientprestaties betrokken is, in de praktijk blijkt het erg goed te werken als in ieder geval de leidinggevenden (van alle diensten!) en een aantal (toekomstige) 'Prestatie-coaches'  deelnemen. De training wordt in principe als onderdeel van het draaiboek op maat in de organisatie geleverd.

Wat leert u in de training?

• Algemene informatie over achtergrond, opbouw en voordelen van PREZO;
• Relatie met normen Verantwoorde Zorg, bestaande kwaliteitssystemen en (externe) toetsing c.q. certificatie;
• Concrete handvatten voor een analyse en inzicht in de eigen beginsituatie: welke informatiebronnen heb ik tot mijn beschikking, huidig beleid en werkwijze kwaliteitsmanagement (zelfdiagnose);
• Concrete handvatten voor een plan van aanpak voor uw eigen organisatie;
• Inzicht in valkuilen en aandachtspunten bij implementatie.