zoek website

Teamcoaching

Teamcoaching: een groep is nog geen team

Echt teamwerk is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Organisatieprincipes als hiërarchie, taakspecialisatie en arbeidsdeling staan haaks op de voorwaarden van teamwerk zoals zelfsturing, taakintegratie en medeverantwoordelijkheid. 

Ook al werken een aantal mensen samen aan een project, daarmee is die groep nog geen team. Een team is meer dan de optelsom van kwaliteiten van de leden. 

In het coachingstraject worden onder professionele begeleiding de succesfactoren voor teams vastgesteld. Het functioneren van bestaande team wordt geëvalueerd. Bij startende teams maken de teamleden afspraken. Elke succesfactor wordt vertaald in concreet gedrag: gewenst en ongewenst. Pas dan gaat het leven voor mensen en is het mogelijk dat teamleden elkaar aanspreken op gedrag. 

Teamcoaching is maatwerk. Na intakegesprekken wordt in overleg een traject samengesteld