zoek website

PREZO: Trainingen

PREZO; prestaties staan centraal

D-Web is één van de kennispartners van Perspekt die de nieuwe trainingen heeft ontwikkeld en aanbiedt. PREZO biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van leven en werken centraal te stellen. PREZO is het eerste kwaliteitssysteem dat de normen voor Verantwoorde zorg als vertrekpunt heeft. Het systeem gaat uit van cliëntprestaties. Hierdoor is PREZO niet alleen een hulpmiddel voor het management maar zeker ook voor medewerkers. Het is hiermee een praktische en duidelijke invulling van uw visie en ambitie; de cliënt werkelijk centraal stellen! Dit keer niet door ingewikkelde systemen en methodieken, maar simpelweg door te sturen met de prestaties/resultaten. Hiermee krijgen de medewerkers en cliënten samen instrumenten in handen die concreet invulling geven aan het verbeteren en bewaken van de zorg en dienstverlening. D~Web heeft hierbij een draaiboek en aantal (creatieve en nieuwe) instrumenten, spelvormen en trainingsmodulen ontwikkeld waarmee een organisatie optimaal gebruik kan maken van de PREZO systematiek. Minder papier, meer resultaten!

Aanbod

Werken vanuit prestaties/ resultaten brengt een nieuwe dynamiek en vitaliteit in uw organisatie!
PREZO draaiboek; beter presteren met meer gemotiveerde medewerkers
In onze aanpak beginnen we, nadat het draaiboek voor uw locatie(s) is/zijn samengesteld, met een PREZO startconferentie. In de (inspirerende) conferentie leggen we de achtergronden uit, vullen we een analyse uit en vullen concreet de volgende stappen in voor uw locatie(s)/ teams. Hierbij maakt u zoveel mogelijk gebruik van uw bestaande bronnen en materialen. Voor uw organisatie maakt u een keuze uit een aantal praktische trainingen, inspirerende instrumenten en eenvoudige methoden gericht op de dagelijkse praktijk. Uitgangspunt hierbij is dat alle activiteiten direct aan prestaties gekoppeld worden en dus dat resultaten direct worden gemeten. Hierdoor wordt kwaliteit meer van de cliënten en medewerkers zelf én minder vrijblijvend! Tevens voldoet u aan de wettelijke eisen en krijgt u als management adequate en snelle informatie over de voortgang en resultaten. Uw organisatie wordt tevens voorbereid om aan de eisen van het PREZO keurmerk te voldoen. In een vrijblijvend gesprek lichten we onze aanpak.

Aanmelden

Deze training wordt in Company aangeboden. In Company kan deze training worden gecombineerd met ons draaiboek/ stappenplan implementatie. Voor de open inschrijving kunt u zich via ons of rechtstreeks inschrijven bij Perspekt: www.perspektkeurmerk.nl