zoek website

Opdrachtgevers

Enkele opdrachtgevers

 

 • Zorggroep Apeldoorn (implementatie en training MIC systeem);
 • Arcares (ontwikkeling en ontwerp nieuwe landelijke MIC systeem);
 • Stichting Rijnoeverhoven (ontwikkeling van een integraal kwaliteitssysteem);
 • Verpleeghuis De Meent te Veenendaal (ontwikkeling en implementatie gedragscode, communicatie en feedbacktrainingen);
 • Stichting Cascade (ondersteuning en invoering Integraal Kwaliteitssysteem)
 • Stichting Rijnoeverhoven planontwikkeling kleinschalig wonen en begeleiding kwaliteitssysteem
 • Stichting Perspekt auditor/ voorzitter voor bronzen, HKZ-V zilveren/gouden, gastvrijheidszorg, PREZO, palliatieve zorg en zorg thuis keurmerk (ca. 160 audits)
 • Frankeland, centrum voor verzorgd wonen, verpleging en welzijn begeleiding beleidsdagen en coaching
 • RCG DWO, ontwikkelen, trainen en implementeren van nieuwe systeem van regionale visitatie
 • Stichting Sutfene, coaching kwaliteitssysteem, behalen van bronzen keurmerk (12 locaties)
 • Laurens NO, coaching en behalen bronzen keurmerken, invoering procesmanagement en HKZ certificering 
 • Stichting Herman Frantsenhuizen (VGZ) opbouw kwaliteitssysteem en realisatie HKZ certificaat
 • Begeleiding en realisatie  Stihchting Pieter van Foreest  Gouden en Zilveren Keurmerken in de zorg
 • Oogziekenhuis Rotterdam; ondersteuning NIAZ accreditatie
 • Respekt Zorggroep Scheveningen; advisering en coaching realisatie keurmerk, training interne auditteams
 • Perspekt; training auditoren Corona, training auditoren Perspekt
 • Humanitas Rotterdam; projectmanagement  realisatie  prestatiegestuurd kwaliteitssyteem (PREZO) binnen alle locaties
 • De Lange Wei; begeleiding, implementatie en realisatie gouden keurmerk PREZO
 • Van Zeelandstichting; begeleiding, implementatie en realisatie gouden keurmerk PREZO
 • Rijnland Zorggroep; realisatie van een prestatiegestuurd en clientgericht kwalitietssysteem en behalen PREZO keurmerk
 • AxionContinu; ondersteuning bij het behalen van (gouden) keurmerken voor alle locaties
 • Zorgfederatie Oldenzaal; begeleiden bij het invoeren van een resulaatgericht kwaliteitssysteem (PREZO) en het behalen van (3) gouden keurmerken
 • Stichting de Wever (Tilburg) invoeren van een resultaatgericht kwaliteitssyteem, opleiden van (70) prestatiecoaches, behalen van 10 PREZO keurmerken
 • Rijnland Zorggroep; invoeren van werken vanuit de 4 domeinen, resultaatgericht kwaliteitssyteem, invoering prestatiemonitor, behalen van (3) PREZO keurmerken
 • Stichting Wijdezorg; omzetten van (procesgericht) HKZ systeem naar (resultaatgericht) PREZO systeem, behalen van PREZO keurmerken voor alle locaties.
 • Respect Zorggroep Scheveningen; coaching beleid en kwaliteitsafdeling, realiseren van een resultaatgericht kwaliteitssyteem, behalen van PREZO keurmerken voor de locaties en thuiszorg