zoek website


Specifiek op bezoeken van de inspectie gerichte ondersteuning


Onze adviseurs zijn ervaren beleidsmedewerkers en auditoren met inhoudelijke deskundigheid en in staat om met de blik van een toezichthoudende instantie (IGZ) te kijken naar uw organisatie. U kunt ons inzetten voor:
• het uitvoeren van een proefaudit ter voorbereiding op een inspectiebezoek;
• na een inspectiebezoek ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak gericht op (organisatie brede) verbetering en borging;
• ondersteunen bij of uitvoeren van een (risico)inventarisatie op kritische processen;
• ondersteunen van medewerkers bij het in de praktijk brengen van gestelde eisen, bijvoorbeeld rondom het cliëntendossier.